Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

BLANKE  BEURÉ.
 


Kleur: Deze peer is over het geheel van eene zeer gemengde groen-geelachtige tint, en op enkele plaatsen meer geelachtig rood. Sommige vruchten hebben aan de zonzijde eene meer blozende kleur.

Zeer vele graauwe en geelachtig roode stipjes en vlekjes van verschillende grootte, bevinden zich bijna overal op de vrucht.

Kelk: De kelkblaadjes die binnen den omtrek blijven, staan open in eene holligheid van sleuven omgeven. Verder op de vrucht zijn eenige verhevenheden die den vorm ongelijk maken.

Steel: De steel staat gebogen, is 13 strepen lang, tamelijk dik, doch niet in evenredigheid van de grootte der vrucht, hij is geplaatst tusschen eenige plooijen of sleuven, en wordt aan de eene zijde door eene meer verhevene dikte gedrukt.

Vrucht: De tijd van inoogsten is half September, in de maanden October en November heeft zij hare volkomen rijpheid, en mag alsdan zeker eene plaats vervullen onder eene der saprijkste fijne en min of meer rhynsachtige zeer aangename tafelperen.