Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

IJSENDIJKER  of  BADEN-PEER.
 


Kleur: Over het geheel is deze vrucht blaauwachtig groen, met vele lichte ook donkerder groene stippen en vlekken bezet. Aan de zonzijde zijn eenige onzuivere roode streepachtige vlekjes die niet ver van elkander verwijderd zijn.

Kelk: Bij de oogholte is deze peer vrij vlak, doch de holligheid heeft weinige diepte. De kelk-blaadjes staan verheven, en komen iets boven den omtrek uit, in de nabijheid van denzelven zijn eenige donker groene vlekken en flaauwe sleuven.

Steel: De steel die 40 strepen lang is, bevindt zich in eene holte tusschen eenige sleuven, de dikte is vrij evenredig met de vrucht.

Vrucht: De pluktijd is in het laatst van October. In December kan dezelve als eene rhynsachtige stoofpeer gebruikt worden, en daartoe tot in Februarij en Maart dienen.