Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

GOUD-BAL.
 


Kleur: De hoofdkleur is licht citroengeel met vele gele en ook geel-roode stipjes. Op enkele plaatsen zijn nog eenige grootere lichtpaarse vlekken.

Kelk: De kelkblaadjes komen niet boven de vrucht uit, zij staan in eene holte die min of meer roodachtig gevlekt en met eenige plooijen bezet is.

Steel: De steel steekt in eene holligheid waar in enkele sleuven zijn. Hij is naar de dikte der vrucht niet breed en 19 strepen lang.

Vrucht: Veelal wordt deze peer acht dagen in Augustus geplukt. De smaak is rhynschachtig, en wordt voor eene aangename tafelpeer gehouden. Zij gaat spoedig tot beurs worden over, en is dus kort van duur.