Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

BUZI  van  SCHOONOUWEN.
 


Aan deze perensoort is de naam van de plaats alwaar dezelve is voortgekomen, gegeven, zijnde de Heerlijkheid Schoonouwen, gelegen tusschen de Dorpen Schalkwijk en Houten, in de Provincie Utrecht. Zij is aldaar in de helft der voorgaande eeuw als eene nieuwe soort, uit de pit van eene wilde peer voortgebragt, en daarna door overbrenging en het griffelen der loten vermenigvuldigd, en tot aankweeking waardig geoordeeld.

 

Kleur: De geheele ondergrond is licht groenachtig geel, doch aan de schaduw-zijde meer groenkleurig. Op sommige plaatsen, vooral in de nabijheid van het oog, zijn verschillende ongelijkvormige kaneelkleurige vlekken en streepjes, en de geheele vrucht is als bezaaid met eene menigte van groen-gele stipjes.

Kelk: De kelkblaadjes komen iets boven den omtrek der vrucht uit, zij staan eenigzins verdiept, en zijn omgeven van vrij kennelijke verhevenheden of ribben, die zich echter weinig verspreiden. De kleur aldaar is kaneelachtig.

Steel: De kleur is ook min of meer kaneelachtig bij den steel welke 22 strepen lang, tamelijk dik en roodachtig paars is. Gedeeltelijk is het vleesch der vrucht met dezelve vereenigd, en wordt daardoor in eenen schuinschen stand geplaatst en gedrukt.

Vrucht: De gewone tijd, dat deze Buzi kan geplukt worden, is in het begin van November. In het laatst van December is zij rijp, en is veelal als eene zeer aangename, rhijnsachtige en saprijke tafelpeer tot in Februarij eetbaar.