Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

WINTER  KALEBAS.


CALEBASSE d'HIVER.

 

Kleur: De grondkleur is licht geel, met zeer vele rood-gele en ook groenachtige stippen en vlekken. Op sommige plaatsen zijn dezelve grooter en donkerder van kleur. Aan de zonzijde wordt de schil meer roodachtig geel, welke kleur zich met den ondergrond zacht vereenigt.

Kelk: De kelkblaadjes komen boven de vrucht uit en staan tusschen eenige ribben, waar van sommigen meer verheven zijn en op de vrucht gedeeltelijk eene holligheid aanbrengen. In en buiten de oogholte is de kleur kaneelachtig.

Steel: Ook bij den steel is de kleur kaneelachtig; deze is 34 strepen lang, en met het vleesch der vrucht knobbelachtig vereenigd en gedraaid.

Vrucht: De pluktijd is in het laatst van October. In December kan zij als stoof- en tafelpeer gebruikt worden en tot in Januarij duren; maar als tafelpeer is de smaak waterachtig zoet, en het sap vrij laf.