Hydrotheek nieuwsbrief nr. 96 (november 2015)
Inhoud
Welkom     Waterjuweeltjes     Nieuwe aanwinsten     De top 3     Colofon    
Welkom
Facebook Like

Heeft u de Facebook pagina van de Hydrotheek al geliket? Ja? Dan is het nu een mooi moment voor de Hydrotheek nieuwsbrief!

Hierbij ontvangt u Hydrotheek nieuwsbrief nummer 96. In dit nummer hebben we in de rubriek Waterjuweeltjes enkele interessante publicaties voor u op een rij gezet. Dit keer over Modulaire Duurzame Rioolwaterzuivering (MDR), (water)natuur in Nederland, waterberging, ontwikkeling van ooibossen en water in de circulaire economie. Ook treft u de andere vaste rubrieken aan: de top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties.

Reacties en suggesties zijn welkom. Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's die geïnteresseerd zijn in hydrologie, aquatische ecologie, waterhuishouding, waterkwaliteit, waterweren of afvalwaterzuivering in Nederland. Klik hier voor een gratis abonnement. De webversie van deze nieuwsbrief staat hier.
Wist u dat? De Hydrotheek is ook te volgen via Twitter en Facebook!

Waterjuweeltjes

De rubriek Waterjuweeltjes bevat een aantal voor u uitgelichte recente publicaties.

Deel cover Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen

In de studie 'Effluent-reuse' is voor twee gebieden in Limburg verkend welke bijdrage een Modulaire Duurzame Rioolwaterzuivering (MDR) kan vervullen in het optimaliseren van de waterketen/watercyclus van het gebied. >Meer informatie

Bron foto. Living planet report: natuur in Nederland Living planet report: natuur in Nederland

Vooral diersoorten die leven in zoet water, moerassen en in de open Noordzee zorgen voor de groei. Vrijwel alle vissoorten groeien in aantal of waren stabiel. Ook libellen en vogels die rond het water leven komen meer voor. De onderzoekers noemen de verbeterde waterkwaliteit als belangrijke oorzaak hiervan. Dit is een van de conclusies uit het eerste Living Planet Report voor Nederland. >Meer informatie

Omslag: Weergave van de Adaptief Water Management Tool; tekening Arjen Spijkerman. Alterra rapport Waterberging in Het Waterrijk Waterberging in Het Waterrijk

RichWaterWorld richt zich met het onderzoek op innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. De basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding voor de komende twee weken kan worden berekend en preventieve maatregelen kunnen worden voorgesteld. Het model is getoetst in Het Waterrijk, een gebied voor piekberging en voorraadberging in Park Lingezegen ten zuiden van Arnhem. >Meer informatie

Afbeelding omslag Ooibossen in het winterbed van de Vecht? Bron: Bart Visser Ooibossen in het winterbed van de Vecht

Welke gebieden, in het winterbed van de Overijsselse Vecht, voldoen aan de ecologische- en veiligheidsrandvoorwaarden voor de ontwikkeling van ooibos? Dat was de hoofdvraag van dit verkennend onderzoek. >Meer informatie

foto cover Post-conference report on 'WIE2015: The role of water in the circular economy' The role of water in the circular economy

The 2015 edition of the Water Innovation Europe conference was dedicated to 'the role of water in the circular economy'. How can a circular approach to water be given shape in an urban, industrial and agricultural context? What are the barriers and bottlenecks that stand in the way of a circular approach to water? How can RTD and innovation contribute to realise these opportunities? >Meer informatie

Nieuwe aanwinsten

In deze rubriek treft u alle nieuwe aanwinsten van de afgelopen maand aan, ingedeeld op STOWA-onderzoeksthema!
Voor de in OKTOBER toegevoegde publicaties:

De top 3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in SEPTEMBER 2015.

Figuur conclusies en aanbevelingen. Bron: Die het water deert die het water keert 1. Die het water deert die het water keert (rapport)

Met het concept meerlaagsveiligheid is de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland geëxperimenteerd en geleerd. In deze evaluatie ligt de vraag voor: wat leren deze pilots ons over de toepassing van de concepten meerlaagsveiligheid en slimme combinaties in het Nederlandse waterdomein? Klik op | details | volledige tekst.

foto artikel Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water 2. Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water (artikel)

Niet (over)bemeste landbouwgronden, maar fosfaatrijk kwelwater uit een pleistocene marinelaag in de bodem, veroorzaakt de forse overschrijdingen van de fosfaatgehalten in oppervlaktewateren. De landbouw wordt daardoor al jaren afgerekend op fosfaatemissies waarvoor zij niet verantwoordelijk is. V-focus toetste deze zomer de onderbouwing van het fosfaatbeleid (fosfaatrechten) op basis van de daadwerkelijke metingen in het milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst (embargo tot 1/12/2015) | volledige tekst (op ddb.nu)

Bron foto omslag: Belleterbeek bron (OBRON0513) (foto: Monique Korsten, Waterschap Roer en Overmaas) 3. Verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg (rapport)

Er was weinig bekend over de actuele toestand van de bronnen en in het bijzonder over hun macrofauna- en kiezelwiergemeenschappen. In deze rapportage wordt een selectie van 64 bronnen meegenomen uit de periode 2008-2012. De onderzochte bronnen liggen voornamelijk in het stroomgebied van de Geul en in het stroomgebied van de Anselderbeek ten zuidoosten van Heerlen. >Meer informatie

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt circa 10 keer per jaar. Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt e-mailen naar: hydrotheek.library@wur.nl. Klik voor een webversie van deze en eerdere nieuwsbrieven hier.
De Hydrotheek is te volgen via Twitter en Facebook en geeft een wekelijkse attendering uit.

Hydrotheek van STOWA: http://www.hydrotheek.nl
Contactpersoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek Wageningen UR (Forumgebouw (gebouw 102)), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen
Postadres: Postbus 9100, 6700 HA Wageningen
Telefoon: (0317) 484440
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl

 

Klik hier om uit te schrijven
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Tel: 033 4603200
E-mail: stowa@stowa.nl
##w3s_OptOut##