STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 4, september 2004

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Welkom
  2. Verbeteringen in de Hydrotheek!
  3. Nieuw attenderingsbulletin, en een nieuwe rubriek

***************************************************
1. Welkom

De Hydrotheek is gebruiksvriendelijker geworden. In deze nieuwsbrief gaan we in op de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de Hydrotheek. Kijk hiervoor onder punt 2.

Naast deze verbeteringen is er op de website, tegelijk met deze nieuwsbrief, weer een nieuw attenderingsbulletin geplaatst met een selectie van de in deze zomer toegevoegde publicaties. Surf naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/.
Ook het attenderingsbulletin heeft een kleine verandering ondergaan, zie hiervoor punt 3.


***************************************************
2. Verbeteringen in de Hydrotheek!

Mede op verzoek van STOWA heeft de Hydrotheek een aantal veranderingen ondergaan, die het gebruiksgemak verhogen.
Nieuw op http://library.wur.nl/hydrotheek/ is:

- de mogelijkheid te zoeken naar publicaties binnen de door STOWA gehanteerde thema-indeling (watersysteem-waterweren-afvalwatersysteem-waterketen), zodat u het zoekresultaat kunt beperken tot het onderzoeksgebied waarin u ge´nteresseerd bent.
- meer hulp bij het zoeken via aanklikbare vraagtekens: wat is trunkeren, uitleg over het combineren van zoektermen (en-of-niet); welke zoekingangen zijn er, wat houden de thema's in, etc.
- de thesaurus is achter een pagina geplaatst (om verwarring te voorkomen is), alwaar ook uitleg over de thesaurus geboden wordt. Op deze linker pagina is nu ook de lijst van tijdschriften te vinden waar veel uit wordt geselecteerd.

We hopen dat deze verbeteringen zichzelf verder wijzen, maar mocht u vragen hebben of willen reageren mail of bel ons dan.


***************************************************
3. Nieuw attenderingsbulletin, en een nieuwe rubriek

Kijk voor een selectie van de nieuw in deze zomer toegevoegde publicaties in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin4.html.

In het attenderingsbulletin is een extra rubriek bijgekomen, te weten 'ruimtelijke ordening'. Onderwerpen als gebiedsplannen, stroomgebiedsvisies, watertoets, (meervoudig) landgebruik, waterkansenkaart kunt u hieronder vinden (deze stonden voorheen onder watersysteem-algemeen). Meer informatie over welke onderwerpen onder welke rubriek neergezet wordt vind u op http://library.wur.nl/hydrotheek/thema_info.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl