STOWA homepage STOWA homepage

 Nieuwsbrief - nummer 5, december 2004

Nieuws over de Hydrotheek, dé database voor waterpublicaties van Nederland

In dit nummer:
  1. Het einde nadert
  2. Dezelfde Stowa rubriekscode in Stowabase en Hydrotheek!
  3. Noodoverloopgebieden in de Hydrotheek
  4. Nieuw attenderingsbulletin

***************************************************
1. Het einde nadert

Dit is de laatste nieuwsbrief van de Hydrotheek voor 2004. In het -op de website geplaatste- attenderingsbulletin treft u de selectie van de in dit najaar toegevoegde publicaties. Surf hiervoor naar: http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/. Het onderwerp 'noodoverloopgebieden' wordt uitgelicht onder punt 3.

Zowel Hydrotheek en Stowabase (beide producten van Stowa) hanteren sinds kort dezelfde rubriekscode. Meer hierover vind u onder punt 2.

Het jaar 2004 loop op zijn einde. Heeft uw organisatie dit jaar nog relevante publicaties geproduceerd stuurt u ze svp op voor de Hydrotheek.


***************************************************
2. Dezelfde Stowa rubriekscode in Stowabase en Hydrotheek!

In opdracht van Stowa wordt het lopend onderzoek van de Stowa deelnemers verzameld en via de Stowabase vindbaar gemaakt. De Stowabase bevat ongeveer 2000 projectbeschrijvingen. Meer info over Stowabase is te vinden via http://www.niwi.knaw.nl/nl/oi/stowabase/toon

Sinds kort wordt voor zowel Stowabase als Hydrotheek dezelfde Stowa rubriekscode gebruikt. De Stowa rubriekscode is gerelateerd aan de taakvelden van Stowa. Nu is er voor zowel literatuur als onderzoeksprojecten eenzelfde zoekingang.

Bijvoorbeeld de rubriek Stedelijk waterbeheer: En daarmee bent u op de hoogte van zowel lopend en afgerond onderzoek.

Wanneer u uw onderzoeksrapportages of onderzoeksprojecten mist kunt u rapportages opsturen naar de Hydrotheek. Via de Stowabase website kunt u uw onderzoeksprojectinformatie indienen


***************************************************
3. Noodoverloopgebieden in de Hydrotheek

Komen ze er wel of komen ze er niet?
Ongeacht het antwoord hierop biedt de volgende zoekvraag in de Hydrotheek alle artikelen en rapporten over noodoverloopgebieden en waterberging. http://library.wur.nl/WebQuery/hydro?wq_qry=kw+hoogwaterbeheersing+and+kw+wateropslag

Ongeveer eenvijfde van de gevonden titels bevat een link naar de full text publicatie; deze kunt u vanaf uw werkplek printen. Maar een rapport lenen of kopieŽn van een artikel aanvragen kan ook via een gevonden titel (druk op de button "Indienen verzoek om kopie of lening", vul uw gegevens in en druk op de button "bestel").


*************************************************************
4. Nieuw attenderingsbulletin

Kijk voor een selectie van de nieuw toegevoegde publicaties in het nieuwe attenderingsbulletin via http://library.wur.nl/hydrotheek/archief/attenderingsbulletin5.html.


*************************************************************
De gratis nieuwsbrief verschijnt circa 4 keer per jaar met het attenderingsbulletin en andere voor de Hydrotheek van Stowa relevante zaken. Een webversie van de uitgebreide nieuwsbrief en het attenderingsbulletin is te vinden via de 'archief knop' op http://library.wur.nl/hydrotheek/

Reacties op de nieuwsbrief en Hydrotheek zijn van harte welkom! U kunt ze sturen per e-mail naar: hydrotheek.library@wur.nl.

Colofon:
Hydrotheek van Stowa:
Internet: http://library.wur.nl/hydrotheek/
Contact persoon: Paulien van Vredendaal
Bezoekadres: Bibliotheek de Haaff (Alterra), Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen
Postadres: Postbus 241, 6700 AE Wageningen
Telefoon: (0317) 477752 of (0317) 477749
E-mail: hydrotheek.library@wur.nl