Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen omstreeks 1885 door Notaris J. H. Th. W. van den Ham te Lunteren. Bekroond en in den handel gebracht in 1899.

Vrucht: Groot, vrij regelmatig, ongeveer even breed als hoog.
Kleur: Roestbruin met aan zonzijde soms iets rood.
Kelk: Klein, gesloten, in matig diepe, nauwe kelkholte.
Steel: Kort, vrij diep ingeplant.
Vruchtvleesch: Vast, wit, saprijk, frisch zuur met aangenaam aroma.
Klokhuis: Vrij groot, goed bezet met zaden.
Gebruikstijd: November - Januari.
 


Boom groeit zeer sterk, vormt een bolvormige kroon. Geschikt voor stamboom en struik.
Kan veredeld worden op elken onderstam, met uitzondering van type IX.
Is zeer geschikt voor de lichtere gronden. Groeit ook op zwaardere gronden goed, doch is sterk vatbaar voor kanker bij onvoldoende ontwatering.
Bloeitijd middenvroeg.
Vruchtbaarheid laat. Draagt nooit overvloedig, doch op lateren leeftijd wel regelmatig.
Is niet gevoelig voor schurft.
De Lemoenappel is met de Notarisappel een der meest verspreide Luntersche zaailingen, welke algemeen zeer goed wordt gewaardeerd. Is vermoedelijk een zaailing van de Goudreinette (Schoone van Boskoop) en kan deze op den lichten grond vervangen.
Vruchten zitten los aan het hout. Heeft last van "laten val". Beschutte standplaats gewenscht.