Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Goudreinette, Belle de Boskoop.

Vermoedelijk een Nederlandsche appel, waarvan de herkomst niet meer met zekerheid is vast te stellen.

Vrucht: Groot, onregelmatig van vorm. Meerdere typen, waarbij vormen, welke breeder zijn dan hoog, andere hooger dan breed.
Kleur: Groen met roestbruin, aan de zonzijde rood gekleurd met tal van variaties.
Kelk: Half gesloten, in vrij breede en tamelijk diepe kelkholte.
Steel: Normaal, soms lang en dun, diep ingeplant.
Vruchtvleesch: Geelachtig wit, knappend, saprijk met aangenaam aroma.
Klokhuis: Matig, veelal slecht bezet met zaden.
Gebruikstijd: December - April.
Zeer waardevolle handelsvrucht voor dessert en keuken.
 


De boom groeit sterk en breed uit. De boom is op lateren leeftijd meer breed dan hoog. Geschikt voor stamboom en struik.
Kan veredeld worden op elken onderstam met uitzondering van type IX.
Voldoet op vrijwel elken grond, mits niet te nat en koud.
Bloeitijd vroeg tot middenvroeg. Gelijke bloeiers zijn o.m.: Notarisappel, Transparente de Croncels, Yellow Transparant, Groninger Kroon, Present van Engeland.
Vruchtbaarheid dikwijls zeer laat. Hoogstammen op zwaren grond dragen meermalen niet voor het 15de tot 20ste jaar. Op lateren leeftijd vruchtbaarheid goed en bij goede verzorging regelmatig.
Is vatbaar voor kanker en vooral voor schurft. Vereischt nauwkeurige en veelvuldige ziektebestrijding.
Is een der meest voorkomende variŽteiten in ons land. Zeer algemeen verspreid. Heeft als vrucht groote waarde, als dessertappel, als moesappel en voor fabrieksdoeleinden. Wordt steeds graag gekocht tegen goede prijzen.
Van de Schoone van Boskoop komen tal van variaties voor. Onderscheiden worden de grauwe, de groene, de gele en de roode variŽteit. De meest gewenschte variŽteit is de grauwe met aan de zonzijde roode blos, welke als bewaarappel de beste is.