Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door Ernest Baltet te Troyes in 1869.

Vrucht: Groot, breeder dan hoog.
Kleur: Bleekgroen, bij rijpheid geelgroen met dikwijls lichte blos aan zonzijde. Zeer teere schil.
Kelk: Open, in breede iets geribde kelkholte.
Steel: Kort, matig diep ingeplant.
Klokhuis: Breed, goed met zaden gevuld.
Vruchtvleesch: Zacht, geelachtig wit, sappig, zachtzuur met goed aroma.
Gebruikstijd: October.
 


Boom groeit vrij sterk, pyramidaal. Vormt op lateren leeftijd vrij grooten boom.
Geschikt voor struikvorm. Voldoet op alle onderstammen, behalve type IX.
Bloeitijd middenvroeg. Gelijkbloeiers o.m.: Notarisappel , Schoone van Boskoop.
Vruchtbaarheid matig. Wordt eerst op lateren leeftijd vruchtbaar, kan dan groote oogsten geven, doch niet jaarlijks.
Zeer vatbaar voor schurft en soms voor kanker.
Verlangt goed doorlatenden bodem.
Transparente de Croncels is indertijd vrij veel in de intensieve bedrijven geplant.
De vrucht munt uit door het mooie uiterlijk. De schil is echter zeer teer, zoodat de vrucht met zeer veel zorg behandeld moet worden.
Is meermalen laat en onvoldoende vruchtbaar en daardoor in lateren tijd minder geplant.