Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Gewonnen door notaris J. H. Th. van den Ham te Lunteren omstreeks 1890 en bekend geworden op de tentoonstelling te Lunteren in 1899.

Vrucht: Groot, eenigszins onregelmatig van vorm, meer hoog dan breed.
Kleur: Licht groen met aan de zonzijde weinig rood gestreept. Bij rijpheid geel-groen.
Kelk: Normaal in matig diepe kelkholte.
Steel: Normaal, vrij diep ingeplant.
Vruchtvleesch: Lichtgeel, saprijk, zachtzuur met aangenaam aroma.
Klokhuis: Matig groot, goed bezet met zaden.
Gebruikstijd: October - November.
Zeer goede dessertappel.
 


Groei van den boom vrij sterk. Vormt een mooie min of meer pyramidale kroon. Geschikt voor stamboom en struik.
Kan veredeld worden op alle onderstammen, behalve type IX.
Geeft de voorkeur aan de lichtere gronden, ongeschikt voor de zware klei.
Bloeitijd middenvroeg. Gelijke bloeiers o.m.: Schoone van Boskoop, Transparente de Croncels, Yellow Transparant, Early Victoria, Cox's Orange Pippin.
Vruchtbaarheid reeds op jeugdigen leeftijd en in later jaren goed en regelmatig.
Is soms zeer vatbaar voor kanker. Vrucht heeft vaak veel last van kurkstip, waardoor de houdbaarheid nadeelig wordt be´nvloed.
Is vrij algemeen, doch niet sterk verspreid.
Notaris behoort tot de goede dessertappels.
Is vermoedelijk een zaailing van de Princesse Noble, waarvan de kleur der vrucht en de smaak in de Notarisappel worden teruggevonden.