MENU RASSENLIJST

VORIGE

VOLGENDE

Reinette Monstrueuse,  Schoone van Boskoop.

Tijd van plukken: eind October.   Tijd van rijpen: December - Maart

Oorsprong en verspreiding. De oorsprong van dezen uitmuntenden appel is niet met zekerheid te zeggen. Wellicht is 't een Hollandsche aanwinst, de naam «Schoone van Boskoop« zou daarop wijzen, evenals de namen »Reinet van Montfoort« en »Dubbele Utrechtsche goudreinet«, die ook wel aan dezen appel worden gegeven. In ons land is hij algemeen verspreid en geniet hij een beste reputatie, evenals in Duitschland, waar hij speciaal onder den naam van »Schöner von Boskoop« ook zeer veelvuldig voorkomt.

Vorm en grootte. De vorm van den appel is buitengewoon ongelijk; van één boom plukt men dikwijls een tiental vruchten, die in vorm en kleur zeer uiteenloopen. De goede vorm is hoogrond, van boven bij den kelk vrij sterk toeloopend, van onderen breed en plat. 't Is een groote vrucht, die maar zelden van middelmatige grootte blijft, vooral wanneer niet te veel vruchten op den boom zitten.

Kelk en kelkholte. Kelk klein, half open, met gewoonlijk goed gevormd kelkblaadjes, kelkholte vrij groot, regelmatig, tamelijk diep en spits toeloopend, soms met eenige ruggen.

Steel middelmatig lang, even buiten de vrij diepe holte uitstekend, tamelijk dik en niet vleezig.

Schil. Meestal ruw, roestig, hardgroen, met aan de zonzijde een bruinrood kleurtje, tegen het rijpen wordt het groen dofgeel en het bruinrood wat meer lichtrood. Ook de kleur van deze vrucht kan zeer uiteenloopen.

Vleesch geelwit, vast, knappend, vrij scherp zuur, na Januari gebruikt meer zachtzuur en aromatisch, dan soms zeer lekker.

Klokhuis klein, platrond, de goedgevormde hokken spaarzaam met kernen bezet.

Eigenschappen der vrucht. Is een beslist eerste klasse marktvrucht, die om grootte, kleur en gunstige reputatie altijd hooge prijzen opbrengt. Dan is het een eerste klasse keukenvrucht en na Januari een uitmuntende tafelappel, die zich lang bewaard en lang mooi blijft. Goed bewaard, wordt hij zelden rimpelig.

Eigenschappen van den boom. De boom groeit zeer krachtig, maakt mooi sterk eenjarig gewas, vormt een zeer losse, breede kroonboom, die direct van andere boomen te kennen is en uitmuntend geschikt is voor boomgaard, vooral voor kleigrond; draagt verder goed, vooral als hij wat ouder wordt. Is ook geschikt voor struikvorm en groeit goed op alle onderstammen.

Minder goede eigenschappen van den boom. Deze heeft nogal last van kanker, vooral op lage gronden, overigens heeft hij door zijn breede kroon in den boomgaard veel plaats noodig.