MENU RASSENLIJST

VORIGE

VOLGENDE

Sterappel,  Pomme de Coeur.

Tijd van plukken: begin October.   Tijd van rijpen: eind October - November

Oorsprong en verspreiding. Deze uitmuntende appel is wellicht van Belgischen oorsprong en werd in 1880 in den handel gebracht. Over het algemeen komt hij nog weinig voor; alleen in het zuidelijkste deel van ons land vindt men hem al veel, maar het mag als vrij zeker worden aangenomen, dat deze beste appel binnen korten tijd over het geheele land verspreid zal worden.

Vorm en grootte. De vrucht is altijd mooi rond en zeer gelijkmatig. Zij moet eer klein dan groot worden genoemd; op zandgrond niet zelden vrij wat grooter dan op kleigrond, toch moet de sterappel tot de kleine appels worden gerekend.

Kelk en kelkholte. De kelk is gesloten, kelkblaadjes tamelijk lang, niet vleezig; kelkholte niet diep, zeer regelmatig toeloopend, hoogst zelden zwak geribt.

Schil. Zeer fraai, glad en zacht, mooi scharlakenrood met talrijke kleine, geelachtige stippen.

Vleesch. Zacht, bij goed rijpe vruchten wit met veel rood onder de schil; in het midden vertoont zich op de dwarsdoorsnede een roode ster. De smaak is uitmuntend: zacht zuur en  aromatisch.

Klokhuis. Tamelijk klein en platrond, zeer regelmatig gevormd, bijna altijd met kernen gevuld.

Eigenschappen der vrucht. Is een der beste marktvruchten, die vooral om de kleur steeds gaarne gekocht zal worden. Doch ook om de goede hoedanigheid is het een uitmuntende appel, die, vooral rijpende in een tijd, dat er weinig goede appels zijn, dan gerust tot de eerste klasse tafelappel kan worden gerekend. In rijpen toestand verzonden, moeten de vruchten goed verpakt worden, daar ze anders licht kneuzen.

Eigenschappen van den boom. De boom groeit matig, maakt geen zwaar éénjarig hout en vormt een mooie, ronde kroon. Vooral voor halfstam en struikvorm is hij zeer geschikt; is vruchtbaar en draagt jaarlijks. Zoowel wildeling als paradijs en doucin zijn voor onderstam aan te bevelen.

Minder goede eigenschappen van den boom. Hij laat niet zelden spoedig de vruchten vallen, vandaar, dat wij hem als hoogstam minder aanbevelen.