Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

ZAND-PEERTJE.
 


Kleur: Het tegenwoordig voorwerp 't welk zeker onder de kleinste peren soorten behoort, is in de grondkleur licht geel, doch verandert en vermengt zich, vooral in de nabijheid van de oogholte, in een donkerder geel en paarsachtig rood, met enkele donkerder paarsachtige vlekjes en zeer kleine stipjes.

Kelk: De kelkblaadjes komen gelijk met den omtrek der vrucht, en bevinden zich in eene bijna niet merkbare holligheid.

Steel: De bruin-gele, dunne en eenigzins gebogen steel, lang 12 strepen, staat bijna niet in de vrucht in gedrukt.

Vrucht: Met de helft van de maand September moet zij geplukt worden, en kan gedurende den geheelen winter ja zelfs tot in Mei, voor gebruik in de huishouding dienstig zijn.