Hoofdmenu

Rassenlijst

Grote Plaat

Vorige tekst

Volgende tekst

DIRKJES-PEER.
 


Kleur: Deze geelachtige groene peer, is op enkele plaatsen bedekt met eenige bruin-roode vlekjes, doch op de zonzijde vereenigt zich het groen met eenen bruin-rooden tint.

Kelk: De oogholte der kelkblaadjes, die gelijk komen met den omtrek der vrucht, is tamelijk diep.

Steel: De steel is 19 strepen lang en steekt diep in de vrucht, tusschen verhevenheden, waarvan eene hooger uitsteekt. 

Vrucht: De pluktijd is veelal naar mate het saizoen is, half Augustus. In de huishouding, zoowel als uit de hand, kan dezelve goed gebruikt worden, en is gedroogd zijnde ook in den winter, voor huishoudelijk gebruik van belang, en in den handel zeer geacht en gezocht.