Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Triomphe de Kiel.

Gewonnen door Bramley te Southwell en in den handel gebracht door Merryweather in 1876.

Vrucht: Groot tot zeer groot, breeder dan hoog, zeer onregelmatig gevormd.
Kleur: Hardgroen met aan zonzijde bronsrood gestreept.
Kelk: Groot, gesloten in ruime, matig diepe kelkholte.
Steel: Kort, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, grof, scherp zuur.
Klokhuis: Vrij groot, matig met zaden bezet.
Gebruikstijd: December - April.
Keukenappel.
 


Groei van den boom zeer sterk. Groeit in enkele jaren uit tot zeer breeden boom.
Geschikt voor struikvorm en stamboom. Kan veredeld op alle onderstammen, behalve op type IX.
Is geschikt voor elken grond. Ook op veengrond ontwikkelt de Bramley zich uitstekend.
Bloeitijd middenvroeg. Gelijke bloeiers o.m.: Jonathan, Laxton's Superb, Present van Engeland, Cox's Orange Pippin.
Is op jeugdigen leeftijd vruchtbaar en kan regelmatig oogsten geven. Op lateren leeftijd dikwijls zeer groote oogsten. Is niet bijzonder vatbaar voor bepaalde ziekten.
De Bramley's Seedling is vrij algemeen verspreid, in bepaalde gebieden zelfs sterk verspreid. Is in het midden van ons land bekend onder den naam Triomphe de Kiel.
De Bramley is een uitstekende moesappel, welke zonder koeling den geheelen winter kan worden bewaard. Vrucht laat zich uitstekend koelen, waardoor nog langere bewaring mogelijk is. Is een van onze beste keukenappels.