Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Blenheim Pippin.

Gewonnen door Kempster te Woodstock, nabij Blenheim en omstreeks 1818 in den handel gebracht.

Vrucht: Groot, regelmatig, meer breed dan hoog.
Kleur: Bij rijpheid geel met aan zonzijde roode streepen en geheel bezet met fijne roeststippen. Rond steel roestig.
Kelk: Groot, open in matig diepe, breede kelkholte.
Steel: Matig lang en matig diep ingeplant.
Vruchtvleesch: Geelachtig, los, zachtzuur, saprijk met vrij goed aroma.
Klokhuis: Vrij groot, goed met zaden bezet.
Gebruikstijd: November - Januari.
 


Groei van den boom zeer sterk. Vormt breede en groote kroon. Geschikt voor struikvorm.
Kan veredeld worden op de verschillende typen van onderstammen, niet op type IX.
Bloeitijd middelvroeg. Gelijke bloeiers o.m.: Schoone van Boskoop, Notarisappel, Yellow Transparant, Transparente de Croncels.
Boom is zeer gezond.
Vruchtbaarheid laat en veelal zeer onvoldoende.
Blenheim is een mooie appel van vrij goede kwaliteit. Onvruchtbaarheid van den boom is echter oorzaak, dat deze vroeger wel aangeplante variŽteit uit de moderne bedrijven is verdwenen.
De vruchten laten zich zonder uitval tot laat in de winter bewaren.