Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Vermoedelijk afkomstig uit het dorp Gravenstein, Sleeswijk-Holstein. Omstreeks 1760 in den handel gebracht.

Vrucht: Middelgroot, ongelijkvormig, bij kelk geribd, breeder dan hoog.
Kleur: Helder groen, bij rijpheid geel met roode streepen aan zonzijde.
Kelk: Matig groot, gesloten in vrij diepe onregelmatig gevormde kelkholte.
Steel: Vrij kort, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, vast, saprijk, frisch zuur met aangenaam aroma.
Klokhuis: Matig groot met weinig zaden.
Gebruikstijd: September - October.
 


Boom groeit goed. Vormt breede kroon met in den regel een hoofdtak, welke sterk naar boven groeit.
Geschikt voor stamboom en struik. Kan veredeld op alle onderstammen.
Bloeitijd vroeg. Gelijke bloeiers o.m.: Manks Codlin, Ribston Pippin, Landsberger Reinette.
Is op jeugdigen leeftijd slecht vruchtbaar en draagt ook op lateren leeftijd zeer matig.
Is vatbaar voor schurft.
De Gravensteiner is een zeer oude algemeen bekende variŽteit, welke echter weinig verbreid is.
De boom staat als zeer onvruchtbaar bekend. De vrucht is zeer gewild door de goede kwaliteit. Schijnt in Denemarken goed te voldoen. Is waard om nog eens beproefd te worden op zwakgroeiende onderstammen.