Hoofdmenu

Gebruik

Gebruikstijd

Alfabetisch

Naar plaat

Vorige

Volgende

 


Omstreeks 1790 gewonnen te Ulverstone en later door John Sander te Keswick in den handel gebracht.

Vrucht: Middelgroot, onregelmatig gevormd, veelal hooger dan breed, vrijwel steeds voorzien van een naad, loopende van kelk naar steel.
Kleur: Groen, bij rijpheid groengeel, soms iets gebruind aan zonzijde.
Kelk: Klein, gesloten in vlakke soms iets geribde kelkholte.
Steel: Matig lang, ondiep ingeplant.
Vruchtvleesch: Wit, vlokkig, tamelijk droog, zuur. Heeft vrij veel last van stippigheid.
Klokhuis: Vrij groot, matig met zaden bezet.
Gebruikstijd: Begin September.
Moesappel.
 


Boom groeit matig. Vormt een betrekkelijk kleine boom met regelmatig gevormde kroon.
Geschikt voor hoogstam en struikvorm. Wordt bij voorkeur veredeld op sterk groeiende onderstamtypen of zaailing.
Is geschikt voor vrijwel elken grond, mits niet te vochtig. Is op vochtige gronden zeer sterk onderhevig aan kanker.
Bloeitijd middelvroeg. Gelijke bloeiers Yellow Transparant, Aderslebener Calville, Notarisappel, Transparente de Croncels, Early Victoria.
Draagt vroeg en zeer regelmatig. Geeft groote oogsten. De vrucht is licht in gewicht. Kan over een langer tijdstip geoogst worden, door regelmatig de goed uitgegroeide vruchten uit te plukken. De vrucht is vrij teer, zachtvleezig en moet met zorg worden behandeld.
Keswick Codlin komt vrij algemeen voor en heeft wegens vroege en groote vruchtbaarheid waarde voor het bedrijf. De vrucht is slechts van matige kwaliteit en uitsluitend geschikt voor moesappel. De prijs is in normale tijden niet hoog, doordat in September de vraag naar moesappelen niet groot is.